Bojanje trupa i nadgrada

Poliranje – antifauling

Popravci oštećenja

Rad sa carbonom

Renoviranje plovila

Sanacija osmoze

Spojleri i platforme

Tikovina